ProRail pakt spoorlopers aan

ProRail start deze zomer een proef om het aantal meldingen van spoorlopers terug te dringen. Op een aantal plaatsen gaat ProRail intensief samenwerken met gemeentes, politie en omwonenden om spoorlopen tegen te gaan. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er er 1602 meldingen gedaan van spoorlopen, wat grote consequenties heeft gehad voor het treinverkeer.

Het gaat om wandelaars, mensen die hun hond uitlaten, spelende kinderen, sluiproutes of vandalen langs het spoor. Vaak zijn zij zich niet bewust van de gevaren die dit met zich meebrengt. Het is levensgevaarlijk en machinisten schrikken van mensen die langs het spoor lopen en remmen de trein. Hierdoor ontstaat vertraging.

Ook spoorlopers hebben in 2016 voor veel overlast gezorgd. 1602 meldingen kwamen er binnen in het eerste half jaar. Gevolg: vertragingen in het treinverkeer omdat machinisten vanuit veiligheid op de rem trappen.

Door alertheid van omgeving, kan het aantal spoorlopers op die locaties teruggebracht worden. Bij succes wordt deze aanpak ook op andere plekken ingezet. Omwonenden kunnen meldingen van onbevoegden op het spoor ook altijd doen bij onze afdeling publiekscontacten.

Het aantal terugkerende technische storingen, dit zijn bijvoorbeeld sein- en wisselstoringen of storingen in de ICT, neemt verder af. Het aandeel storingen veroorzaakt door derden (zoals bijvoorbeeld spoorlopers, dieren op het spoor en ongevallen overwegen) neemt juist toe. Meer dan de helft van het totaal aantal storingen in het treinverkeer wordt veroorzaakt door derden.

ProRail wil ongevallen voorkomen en het spoor betrouwbaarder houden. Daarom voeren Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van ProRail dagelijks controles uit. Treffen zij iemand op of langs het spoor, dan kunnen zij de overtreder een boete geven van 140 euro.

Dit artikel delen