Provincie en Drechtsteden bundelen krachten voor maritieme topregio

De provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden gaan intensiever samenwerken om samen de Drechtsteden als maritieme topregio te versterken. Ze bundelen hun krachten om samen economie, bereikbaarheid, wonen en onderwijs te verbeteren. De afspraken zijn vastgelegd in een bestuursakkoord dat dinsdag 24 mei is ondertekend.

Om hun ambities waar te maken, hebben de Drechtsteden en de provincie elkaar hard nodig. In het bestuursakkoord staan concrete afspraken en acties om het wonen, leven en werken in de Drechtsteden te verbeteren en te versterken. Het is vernieuwend dat de provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden elkaar op wezenlijke dossiers weten te vinden en samen aan de slag gaan om extra kracht te zetten op concrete uitvoering. Provincie had tot op heden vooral een toetsende rol maar werkt nu samen met de Drechtsteden om krachten beter te benutten. Namens de provincie tekenden de gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen, en namens de Drechtsteden portefeuillehouders Korteland en Tanis.

Het bestuursakkoord vormt de basis voor intensieve samenwerking tussen de Drechtsteden en de provincie tot 2020. De afspraken gaan over kennis en innovatie voor een nieuwe economie, arbeidsmarkt energietransitie, woonkwaliteit, bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en samenwerking in een interregionaal netwerk. Projecten zijn bijvoorbeeld een concreet actieplan voor de A15 en A16, openbaar vervoer tussen de Drechtsteden en Rotterdam en het lijnennet en de haltes van de Waterbus.
Provincie en Drechtsteden bundelen krachten

Gedeputeerden Bom-Lemstra (economie en ruimte) en Vermeulen (verkeer en vervoer) vinden het belangrijk – net als de Drechtsteden – dat de samenwerking wordt geïntensiveerd: “De Drechtsteden zijn voor de provincie Zuid-Holland een heel belangrijke regio. De maritieme sector is er van oudsher sterk, maar om die positie te behouden en te versterken willen we samen inzetten op bereikbaarheid, innovatie, ‘nieuwe economie’ en verduurzaming.”
Ook het Drechtstedenbestuur is enthousiast. Regiobestuurders Korteland en Tanis: ‘Met deze verregaande samenwerking kunnen we de kracht van onze maritieme topregio nog beter benutten. We willen bedrijven, maatschappelijke organisaties én inwoners beter in staat stellen om kansen te pakken, samen kunnen we de Drechtsteden vitaler en sterker maken.’

De regio Drechtsteden is een maritieme topregio en blinkt uit in de maritieme maakindustrie. Met 288.000 inwoners is de regio de vijfde ‘stad’ van Nederland. In de zuidelijke Randstad zijn de Drechtsteden de derde grootste conglomeratie. De intensieve samenwerking met de provincie helpt de gezamenlijke kracht in de zuidelijke Randstad nog beter te benutten. Dat maakt de positie van de gehele provincie nationaal en internationaal sterker.

Dit artikel delen