De provincie Zuid-Holland geeft opnieuw toestemming om tijdelijk extra ziekenhuisafval op te slaan vanwege het coronavirus. Het gaat om 300 containers op een locatie in Dordrecht. Dit is nodig omdat ziekenhuizen veel meer afval hebben. Denk aan mondkapjes, schorten en handschoenen.

Normaal gesproken wordt het Nederlandse ziekenhuisafval grotendeels door Zavin in Dordrecht verbrand. De rest wordt geëxporteerd naar een verwerker in België. Er is door het coronavirus meer afval. Daarnaast heeft België aangegeven geen Nederlands afval meer te kunnen verwerken. Zij hebben hun verbrandingscapaciteit nodig voor verwerking van het eigen Belgische ziekenhuisafval. Zavin krijgt daardoor meer afval te verwerken. Om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen kunnen blijven afvoeren, is een extra plek gezocht om afval tijdelijk op te slaan. In april van dit jaar gaf de provincie hier ook al tijdelijk toestemming voor.

Voor de opslag is een tijdelijke oplossing gevonden bij Indaver, een stortplaats in Dordrecht. Hier zijn zowel de faciliteiten als de ruimte om gesloten containers met regulier ziekenhuisafval veilig op te slaan. Er komt gedurende een half jaar plek voor 300 containers. Uiteraard moet daarbij aan voorwaarden voor veiligheid worden voldaan, zo moet de brandveiligheid geborgd zijn en de bodem zijn afgeschermd. Het verzoek van Zavin is dan ook zorgvuldig getoetst door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de gemeente Dordrecht.