Provincie moet stoppen met vergassen ganzen en gebruik vangkraal

Het is wettelijk verboden om een vangkraal te gebruiken om ganzen te vangen en te doden. Dat blijkt uit uitspraken van de rechtbank in Haarlem, Arnhem en de rechtbank in Zeeland-West Brabant. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom dat in deze provincie die methode wordt afgeschaft.

Bij het vangen en vergassen van ganzen wordt gebruikt gemaakt van een vangkraal (niet te verwarren met een vangkooi). De rechtbanken in Arnhem en Zeeland-West Brabant hebben vorig jaar, en de rechtbank in Haarlem dit jaar, het gebruik van vangkralen verboden, omdat dit middel in strijd is met de Vogelrichtlijn, die gebaseerd is op Europese en Nederlandse wetgeving.

Voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zijn deze rechterlijke uitspraken aanleiding om Gedeputeerde Staten te vragen het gebruik van de vangkraal in deze provincie te verbieden. Ook wil de partij weten of het provinciebestuur van plan is dit jaar weer ganzen te laten vergassen in Zuid-Holland. Als dat zo is, dan moet de provincie er rekening mee houden dat daarbij in elk geval geen vangkraal mag worden gebruikt.

De Partij voor de Dieren vraagt tenslotte of de provincie bereid is om helemaal geen vergunning meer af te geven voor het vergassen van ganzen.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘De oorzaak van de toename van ganzen, het zeer eiwitrijke Engels raaigras, moet worden aangepakt. Er moet meer bloem- en kruidenrijk grasland komen. Dat is niet alleen beter voor de ganzen, maar ook voor de koeien, de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Het doden van ganzen is namelijk zinloos, omdat hun plek direct wordt ingenomen door andere ganzen en ze zich sneller gaan voortplanten. Bovendien veroorzaakt het vangen en vergassen van ganzen zeer veel dierenleed’.

Dit artikel delen