PvdD tegen nieuw bedrijventerrein in Hendrik Ido Ambacht

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De Partij voor de Dieren wil geen nieuw bedrijventerrein Ambachtsezoom in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Het is nu een natuurgebied met veel wilde en bedreigde dier- en plantensoorten. In de nabije omgeving is nog 307 ha bedrijventerrein direct beschikbaar. De Partij voor de Dieren vindt het ontoelaatbaar dat er nu nog weer ruimte voor nieuwe toekomstige bedrijventerreinen wordt aangewezen.

De stichting ‘Mooi geweest’ heeft onlangs een zienswijze ingediend over de geplande nieuwe bedrijvenlocatie ‘Ambachtsezoom’ in Hendrik Ido Ambacht. Deze zienswijze heeft bij Partij voor de Dieren geleid tot het stellen van schriftelijke vragen over het onderwerp.

De Raad van State heeft op 16 december 2015 het gemeenteraadbesluit inzake het bestemmingsplan Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht vernietigd, omdat het niet binnen bestaand Stads- en dorpsgebied valt en daarom niet in overeenstemming is met de provinciale Verordening Ruimte. Het provinciebestuur wil nu via een versnelde procedure het gebied binnen bestaand stads- en dorpsgebied laten vallen. Volgens de provinciale regels is dit echter pas mogelijk nadat er onderzoek is gedaan naar de wenselijkheid van deze ontwikkeling en de daadwerkelijke behoefte aan een nieuw bedrijventerrein. De partij wil weten of dit onderzoek is uitgevoerd en als dat zo is, wat daarvan de uitkomst is.

Bedrijventerrein Ambachtsezoom beslaat een gebied van 14,5 ha. In het Programma Ruimte wordt echter voorgesteld uit te gaan van een groter gebied van 11- 21 ha. Bovendien staat op de website van de provincie Zuid-Holland nu al vermeld dat bedrijventerrein Ambachtsezoom al een ‘harde plancapaciteit’ is in plaats van ‘zachte plancapaciteit’, dat wil zeggen direct beschikbaar bedrijventerrein. Bij ’zachte plancapaciteit’ is het nog niet in gemeentelijke bestemmingsplannen opgenomen. De partij wil weten om hoeveel hectares het nu gaat en hoe het kan dat het gebied op de provinciale website al is aangemerkt als direct beschikbaar bedrijventerrein.

Ook wil de partij weten wat de urgentie is voor een versnelde procedure, aangezien er nog geen gronden in Ambachtsezoom zijn verkocht en er enkel sprake is van een grondenruil van 2 ha. Tenslotte wil de partij weten of het provinciebestuur bereid is om alsnog af te zien van het aanwijzen van het terrein Ambachtsezoom als mogelijk toekomstig bedrijventerrein.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Carla van Viegen: “We vinden het ontoelaatbaar dat het mogelijk wordt gemaakt dat er nog meer nieuwe bedrijventerreinen bijkomen. Het huidige gebied Ambachtsezoom is een kostbaar natuurgebied en er komt een aantal beschermde en bedreigde diersoorten (rode Lijst soorten) voor, zoals kieviten, groene specht, scholekster, ijsvogel, boerenzwaluw, ransuil, boomvalken diverse soorten vleermuizen. We willen weten hoe zich de ontwikkeling van dit bedrijventerrein zich verhoudt tot de provinciale taak van de versterking van de biodiversiteit in Zuid-Holland en op welke wijze er rekening wordt gehouden met de bescherming van deze dieren.”

Foto: Google Streetview

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category