Impressie: Qbuzz / Drechtsteden

De nieuwe vervoerder Qbuzz heeft het uiterlijk van het busvervoer in de regio en de treinen op de MerwedeLingelijn gepresenteerd. De vervoerder neemt per eind december het stokje over van Arriva. Qbuzz heeft de aanbesteding gewonnen om het openbaar vervoer in de regio te mogen verzorgen.

Het openbaar vervoer maakt weer een verbeterslag en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen, zo heeft Qbuzz laten weten aan de Drechtsteden. Het wordt sneller, meer op maat en er komt meer comfort. Qbuzz biedt niet alleen openbaar vervoer, maar juist mobiliteit van deur tot deur. Met een stevig hoofdnetwerk van snelle en frequente bus- en treinverbindingen en daaronder een fijnmazig netwerk met streek- stads- en buurtbussen en vervoer vanaf huis naar een halte.

De vervoerder gaat met bussen rijden onder de noemers R-net, Snelbuzz, Stadsbuzz, Buurtbuzz en Bestelbuzz. De bussen onder de noemer R-net rijden onder andere naar Rotterdam. Ook de treinen op de MerwedeLingelijn gaan onder de naam R-net rijden. In aanvulling op R-net komt er een Snelbus die meer haltes in de Drechtsteden aandoet. De snelbus van Utrecht rijdt over de snelwegen straks ook via Sliedrecht en Alblasserdam naar Rotterdam en andersom. Vanuit Dordrecht kunnen reizigers via de MerwedeLingelijn in Sliedrecht overstappen op deze bus naar Utrecht.

De stadsdienst van Dordrecht wordt een stadsdienst Drechtsteden en gaat ook door Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht rijden. Daarmee zijn er meer directe verbindingen binnen de Drechtsteden met goede aansluitingen op R-net en de bedrijvengebieden. Ook worden P+R terreinen aangedaan en zijn er aansluitingen op de Waterbushaltes. Alle bussen van de stadsdienst Drechtsteden gaan volledig elektrisch rijden.

Ook worden andere vormen van vervoer aangeboden, zoals bijvoorbeeld deelfietsen en deelauto’s. In verschillende Dordtse wijken wordt nu al personenvervoer op maat geleverd met de elektrische E-Wheels. Qbuzz gaat samenwerken met E-Wheels en dit systeem stapsgewijs uitbreiden naar nieuwe delen van Dordrecht en andere Drechtsteden. Ook gaat Qbuzz samen met Stroomlijn (van o.a. de Drechthopper) bekijken of hun centrale slim gebruikt kan worden en hoe goed kan worden aangesloten op het bestaande doelgroepenvervoer.