‘Randstadrail tussen Den Haag en Dordrecht’

De stadsvervoerders RET, HTM, GVB, Q-buzz en NS hebben een gezamenlijk toekomstbeeld geschetst om Nederland in de Randstad en daarbuiten om nu en in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden.

De reisbehoefte met de trein zal de komende jaren met 20% toenemen. Om die groei in het hele OV het hoofd te bieden is een samenwerking tussen alle vervoerders nodig over wat nodig is en minder over wie welke concessie uitvoert. De contouren voor een nieuw mobiliteitsplan richten zich op oplossingen die hard nodig zijn om Nederland mobiel, leefbaar en concurrerend te houden. Dat is wat de vervoerders voor ogen hebben.

Hierbij wordt uitbreiding van het light railnet verwacht. Hierop rijdt tussen Rotterdam en Den Haag de Randstadrail. Petro Peters, directeur van de RET, wil onder meer zo’n verbinding tussen Dordrecht en Den Haag. Dit vertelde hij aan RTV Rijnmond. De lijn zou grotendeels over bestaand spoor kunnen rijden en dwars door Rotterdam moeten lopen.

Het vergt ook een inspanning van lokale, regionale en landelijke overheden en andere belanghebbenden om een nuttige bijdrage te leveren aan dit debat. De vervoerders vragen daarom om een voortzetting van de investering in het openbaar vervoer en de daarbij horende infrastructuur. Een concurrerende deur-tot-deur reis vraagt een investering van minimaal €1 miljard per jaar, in de komende jaren tot 2040.

Dit artikel delen