Reconstructie T-splitsing Baanhoek-Deltalaan start in augustus

Op maandag 22 augustus 2016 wordt de T-splitsing Baanhoek-Deltalaan in Sliedrecht aangepast tot een kruispunt met vier aansluitingen. Als gevolg van deze werkzaamheden is vanaf maandag 22 augustus geen doorgaand verkeer mogelijk over de Baanhoek nabij de aansluiting met de Deltalaan. De werkzaamheden duren tot uiterlijk eind oktober.

Door middel van bebording op diverse plaatsen in de gemeente worden weggebruikers gewezen op de omleidingsroutes. Ook via het gemeentenieuws en sociale media worden alternatieve routes gecommuniceerd. Voor fietsers, voetgangers en overig langzaam verkeer worden loopschotten neergelegd.

Met de aansluiting wordt de bedrijfslocatie het Plaatje aangesloten op het bestaande wegennet. Ook wordt de Baanhoek ingericht als een 30 kilometer zone. Daarmee wordt het gewenste gebruik bevorderd doordat iedereen een lagere snelheid moet rijden. Dit gebeurt door middel van een kruisingsvlak, voorzien van een zogenaamde punaise.

Dit artikel delen