Schadefonds voor herstel fundering woningen

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds kan huiseigenaren uitkomst bieden met een lening bij noodzakelijk herstel van de fundering van hun woning. Streven is het fonds op 1 januari 2017 van start te laten gaan. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Rijk stelt als voorwaarde bij de inrichting van het fonds dat ook andere betrokken partijen een bijdrage leveren. Dat zijn banken, gemeenten en het Waarborgfonds Eigen Woningen. Doel is te komen tot een bedrag van 100 miljoen, waarmee 2000 funderingsleningen kunnen worden verstrekt.

Met het fonds wil minister Blok een oplossing bieden voor het probleem dat noodzakelijk funderingsherstel nu uitblijft omdat één (of meer) van de huiseigenaren in een blok de financiering niet rond krijgt.

De rijksbijdrage aan het fonds is eenmalig en bedoeld als eigen vermogen om het fonds een solide basis te geven. De 20 miljoen euro komt uit het niet benutte budget dat beschikbaar kwam met het energieakkoord voor energiebesparende maatregelen door vve’s. Op deze manier komt minister Blok ook tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer (motie De Vries).

De komende maanden wordt verder gewerkt aan de op- en inrichting van het fonds inclusief het aanwijzen van een beheerder. Om toekomstige problematiek te voorkomen wordt ook ingezet op het ontwikkelen en introduceren van preventieve maatregelen zoals goede grondwaterstanden en monitoring en goede voorlichting aan mogelijke kopers en financiers.

Inmiddels is een handleiding beschikbaar voor gemeenten hoe ze funderingsproblematiek aan kunnen pakken en wat er bij komt kijken. De ervaring is opgedaan bij het voorspoedig lopende project ‘Goed gefundeerd’ in Rotterdam.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category