Screening arbeidsverleden vergunninghouders voor betere doorstroming

Divosa en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voeren sinds 1 juli 2016 een vroege arbeidsmarktscreening uit, waarbij informatie wordt opgehaald over arbeidsverleden, gevolgde opleidingen en kwalificaties van vergunninghouders. Doel van de screening is dat nieuwe vergunninghouders kansrijker gekoppeld worden aan gemeenten, waardoor ze sneller en meer kans maken op doorstroming naar opleidingen en banen. Op die manier kunnen ze eerder actief aan de Nederlandse samenleving deelnemen en hoeven ze minder een beroep te doen op bijstandsvoorzieningen.

De arbeidsmarktscreening houdt in dat bij nieuwe vergunninghouders al in het eerste gesprek na vergunningverlening gevraagd wordt naar het arbeidsverleden en de gevolgde opleidingen. Op basis daarvan krijgt COA advies van arbeidsmarktdeskundigen van Divosa over welke arbeidsmarktregio’s perspectief op participatie bieden voor de vergunninghouder. Divosa en COA voeren sinds 1 juli deze screening uit op het aanmeldcentrum in Doetinchem, maar zullen die in het najaar uitbreiden naar de andere aanmeldcentra.

Voordeel van deze manier van werken is dat gemeenten al ruim voor de huisvesting meer weten over de vergunninghouders waar zij mee te maken krijgen. Naast informatie over opleiding en arbeidspotentieel gaat het om leeftijd, geslacht en taal.

Dit artikel delen