Slechts kwart ouders krijgt thuis bezoek van school

Slechts iets meer dan een kwart van de ouders in Nederland krijgt een docent thuis op bezoek, terwijl de helft van hen thuisbezoek door de school belangrijk vindt. Dat blijkt uit onderzoek van TNS/NIPO in opdracht van Verus. Volgens scholen die werk maken van thuisbezoek, leidt dat tot meer begrip voor de leerling en een betere relatie tussen school en ouders. Docenten die thuis bij leerlingen op bezoek komen, zeggen daardoor beter in staat te zijn om hen samen met de ouders te begeleiden bij onderwijs en ontwikkeling.

Waar thuisbezoek door scholen vroeger de normaalste zaak van de wereld was, is dit de afgelopen decennia steeds verder afgenomen. Het onderzoek van TNS/NIPO laat zien dat nu nog slechts 29% procent van alle ouders thuisbezoek krijgt, waar gemiddeld 53% van de ouders dat belangrijk vindt. Ouders die ervaring hebben met thuisbezoek zijn er bovendien veel positiever over dan ouders zonder die ervaring. Dat beeld is ook te zien bij docenten en schoolleiders.

Thuisbezoek past bij de maatschappelijke opdracht van scholen, vindt Verus-voorzitter Wim Kuiper: ‘Niet alleen brengt het school en ouders dichter bij elkaar; ook onzichtbare ouders en zorgelijke thuissituaties komen zo in beeld. Dat is winst voor school én kind. Ook voor bijvoorbeeld de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de ontmoeting tussen school en ouders in de vertrouwde thuissetting van grote waarde.’

De respondenten van het TNS/NIPO-onderzoek zien als voornaamste pluspunten dat thuisbezoek zorgt voor een beter begrip van de persoonlijke situatie van de leerling, en dat het de relatie tussen ouders en school verbetert. Een deel van de respondenten vindt thuisbezoek vooral geschikt om een specifiek probleem of onderwerp te bespreken met ouders, of de leerling beter te begrijpen wanneer er sprake is van verandering in gedrag of verslechterende schoolprestaties.

Huisbezoeken leveren niet alleen wat op, maar kosten de school ook wat. Uit het onderzoek van TNS/NIPO komt duidelijk naar voren dat thuisbezoek door docenten als tijdrovend wordt ervaren, en dat thuisbezoek om specifieke vaardigheden van de docenten vraagt. Ook is men van mening dat een thuisbezoek de houding van de docent ten opzichte van de leerling beïnvloedt. Toch zeggen scholen die thuisbezoeken afleggen dat de voordelen ruimschoots opwegen tegen de nadelen.

Dit artikel delen