Sliedrecht heeft een positief resultaat van 3 miljoen euro

De jaarrekening van de gemeente Sliedrecht over het jaar 2015 laat een positief resultaat van 3 miljoen euro zien. Het overschot is met name te danken aan een aantal eenmalige meevallers. Met dit resultaat is de financiële positie van de gemeente Sliedrecht verder verbeterd.

Het positieve resultaat zorgt voor tevredenheid bij wethouder Hans Tanis (financiën): “Het huishoudboekje van de gemeente is op orde, maar nog belangrijker is dat we ons geld goed besteden. We hebben in 2015 weer stappen gezet bij het uitvoeren van het College Uitvoeringsprogramma (CUP), bijvoorbeeld rond een aantal grote projecten. Daarmee gaan we Sliedrecht weer een stukje mooier maken. Maar ook op gebied van sport, cultuur en recreatie zijn resultaten bereikt. De terugkeer van het Baggerfestival en de kermis zijn daarvan mooie voorbeelden. Daarnaast staan we door de inzet van sociale media beter dan voorheen in verbinding met onze inwoners, ondernemers en verenigingen.”

De meevallers doen zich onder andere voor bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor is ruim 800.000 euro overgebleven. Het is nog onduidelijk of dit een eenmalige meevaller is, of dat dit ook wat betekent voor de verwachte uitgaven in de toekomst. Ook de uitgaven aan jeugdzorg bleken lager dan verwacht: het overschot was hier bijna 400.000 euro. Vanuit het Rijk ontving de gemeente Sliedrecht ruim 200.000 euro meer dan verwacht en de Onroerendezaakbelasting (OZB) bracht ruim 60.000 euro meer op. Ten slotte zijn een aantal budgetten in 2015 niet besteed, bijvoorbeeld voor het programma ‘Aan het Werk!’.

Onder de streep blijft dus een overschot van 3 miljoen euro over. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om hiervan in totaal ongeveer 900.000 euro te besteden.. Dit geld gaat onder andere naar het mantelzorgcompliment (80.000 euro), brandwerende voorzieningen bij het Griendencollege (50.000 euro), projecten voor lokale preventieve jeugdhulp (115.000 euro) en de nieuwe Mobiliteitsvisie (25.000 euro). Voor de resterende ruim 2 miljoen euro worden aparte voorstellen gedaan. Een voorbeeld hiervan is het vormen van een reserve voor het sociale domein, om plaatselijke initiatieven op gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie te ondersteunen.

De gemeente Sliedrecht blijft een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, dat bleek onlangs uit de vijftiende plaats in de lijst van economische toplocaties van Elsevier. Daarnaast blijft Sliedrecht voor inwoners ook financieel gezien een aantrekkelijke gemeente. Wethouder Tanis: “In vergelijking met andere gemeenten in de regio zijn de gemeentelijke lasten in Sliedrecht nog steeds het laagste. Ook over heel Nederland gezien scoren we daarin erg goed. Tegelijkertijd staan we er financieel erg goed voor én kunnen we investeren in ons dorp.”

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening 2015 op dinsdag 28 juni a.s.

Dit artikel delen