Sliedrecht lanceert ‘Welkom in Sliedrecht’ voor vluchtelingenbegeleiding

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Met ingang van 1 januari 2017 zal Participe de begeleiding van statushouders in Sliedrecht uitvoeren. Daarmee zet de gemeente Sliedrecht in op een nieuwe werkwijze, gericht op het betrekken van bewoners en lokale initiatieven bij de begeleiding en integratie van statushouders.

Participe wordt verantwoordelijk voor de opbouw van het netwerk ‘Welkom in Sliedrecht’. Alle lokale initiatieven op het gebied van vluchtelingenbegeleiding, zowel door vrijwilligersorganisaties als professionele organisaties, worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Participe vervult deze rol van aanjager en netwerkcoördinator momenteel ook bij ‘Welkom in Delft’. De zorg- en welzijnsorganisatie heeft al in diverse gemeenten ruime ervaring opgebouwd met deze manier van vluchtelingenbegeleiding, zoals in Alphen aan de Rijn en Kaag en Braassem.

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Net als alle andere Nederlandse gemeenten is Sliedrecht verplicht ieder jaar een aantal statushouders woonruimte aan te bieden en te begeleiden bij de integratie. De afgelopen periode heeft de gemeente gezocht naar een aanbieder en een werkwijze die passen bij de visie van het college van B&W op de begeleiding van statushouders. “Participe hanteert een vernieuwende aanpak, die verder gaat dan alleen de wettelijke taken”, aldus wethouder Hanny Visser. “Wij willen dat statushouders zo snel mogelijk actief meedoen in ons dorp en zo een volwaardige plek in de gemeenschap krijgen. De betrokkenheid van bewoners en organisaties is daarbij onmisbaar. Het college heeft er veel vertrouwen in dat Participe die visie van Sliedrecht kan verwezenlijken.”

Met Vluchtelingenwerk Nederland zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de werkzaamheden. Participe zal al vanaf 1 september zogenoemde Taaloefenplekken verzorgen en het tekenen van de Participatieverklaring door statushouders begeleiden. De Participatieverklaring is bedoeld om nieuwkomers te wijzen op de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Verder zal Participe de periode tot 1 januari benutten om samen met organisaties, bewoners en vrijwilligers het netwerk ‘Welkom in Sliedrecht’ op te bouwen.

Voor de begeleiding van statushouders is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Wethouder Hanny Visser: “Op dit moment zijn veel vrijwilligers actief. Daar heb ik grote waardering voor. Zonder de hulp van deze vrijwilligers zouden statushouders nooit zo snel de volwaardige plek in ons dorp krijgen die zij nodig hebben. Ik hoop dat deze vrijwilligers zich ook na 1 januari 2017 blijven inzetten voor onze nieuwe dorpsgenoten”.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category