Sliedrecht staat er financieel goed voor

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De financiële positie van de gemeente Sliedrecht blijft de komende jaren onverminderd goed. Dat blijkt uit de Kadernota voor het jaar 2017 die dinsdag naar de gemeenteraad is verstuurd. Er is daarom ruimte voor nieuwe plannen. Daarnaast stelt het college voor de onroerendezaakbelasting (OZB) alleen te verhogen met het inflatiepercentage, verder wordt geen verhoging doorgevoerd.

In de Kadernota geeft het college aan wat de plannen voor 2017 zijn en wat dit betekent voor de financiële positie van de gemeente. Ook wordt een verwachting gegeven voor de jaren 2018 tot en met 2020. Als de gemeenteraad de Kadernota vastgesteld heeft, gaat het college aan de slag met het maken van een begroting voor 2017. Wethouder Hans Tanis: “We stonden er financieel goed voor, dat staan we nog steeds en ook de komende jaren laten een positief beeld zien. Daar ben ik als wethouder Financiën blij mee. Er is daarom ruimte om nieuwe dingen te doen. Een voorbeeld daarvan is het verhogen van de subsidies, met hetzelfde percentage waarmee lonen en prijzen stijgen. Sinds 2012 is dat niet meer gebeurd.”

In de kadernota staan naast de financiën de plannen van het college voor 2017 centraal. Zo wordt 2017 een belangrijk jaar voor het programma ‘Aan het Werk!’, waarmee het college Sliedrecht op de kaart wil zetten als dorp om prettig in te wonen, werken, leren, ondernemen en recreëren. Eind 2016 wordt samen met ondernemers en het onderwijs bepaald op welke manier de gemeente dat samen met hen gaat doen de komende jaren. De samenwerking tussen gemeente, ondernemers en onderwijs is de afgelopen periode aanzienlijk verbeterd. In 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en participatie. Dit eerste jaar bleek dat er minder uitgegeven is dan vooraf verwacht. Daarom spaart de gemeente de komende jaren om bijvoorbeeld extra participatiebanen te creëren voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en één Sociaal Team Sliedrecht voor alle leeftijden op poten te zetten.

De gemeenteraad zal dit jaar nog een besluit nemen over de dijkvisie. Dit moet ervoor zorgen dat het historische dijklint behouden blijft en aantrekkelijker gemaakt wordt. Daarnaast stelt de gemeenteraad mogelijk nog in 2016 de visie op verkeer en mobiliteit vast. Daarmee moet de veiligheid en doorstroming van het verkeer op korte én lange termijn verbeterd worden. Ook de weggebruikers van de toekomst – onze jongeren – worden in het opstellen van de visie betrokken.
Ten slotte lopen de gesprekken over de bootjeshelling in de haven voorspoedig en is de verwachting dat de aanleg nog dit jaar kan plaatsvinden.

De financiële toekomst van Sliedrecht ziet er goed uit. Vanaf 2018 wordt jaarlijks een overschot op de begroting verwacht, waarmee ruimte ontstaat voor nieuwe plannen. Tegelijkertijd blijven de geplande bezuinigingen overeind. Voor 2015 zijn de bezuinigingen doorgevoerd en ook de komende jaren zal dit het geval zijn. Wethouder Tanis: “Financiële meevallers zorgen er niet voor dat we ons financieel beleid meteen aanpassen. We blijven zuinig op onze centen, dat wordt van mij ook verwacht. Daarnaast zien we de noodzaak en ruimte om te blijven investeren in ons dorp, zowel in (grote) projecten zoals het Burgemeester Winklerplein als in het sociale domein.”

De gemeenteraad bespreekt de Kadernota 2017 op dinsdag 28 juni a.s.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category