Sliedrecht zoekt ondernemers met ideeën Recreatief Knooppunt

De gemeente Sliedrecht is op zoek naar ondernemers met ideeën voor de invulling van het toekomstige Recreatief Knooppunt. Kansrijke plannen worden door het college van B&W geselecteerd en verwerkt in een ontwerp.

Het Recreatief Knooppunt moet de recreatieve achtertuin voor inwoners van Sliedrecht worden én het startpunt voor een recreatief bezoek aan de Alblasserwaard. Het is voorzien ten oosten van de N482, tussen de Betuwelijn en de Kweldamweg. Uiterlijk medio 2017 besluit de gemeenteraad of het Recreatief Knooppunt er definitief komt.

De gemeenteraad gaf dinsdag 21 juni groen licht om de voorbereidingen aan het Recreatief Knooppunt te starten. Een deel van de inrichting ligt al vast. Zo zullen de voetbalvelden en accommodatie van v.v. Sliedrecht een plek krijgen, net als een parkeervoorziening en een gebied met weide, ruigte, bomen en paden. Daarnaast is er nog vrije ruimte voor private initiatieven, die qua karakter uiteraard moeten passen binnen het Recreatief Knooppunt. Er is interesse getoond in het exploiteren van een hengelsportvijver en een recreatieterrein, maar de gemeente geeft graag ook anderen de kans om goede ideeën aan te dragen.

Iedereen die een idee heeft, kan zich uiterlijk 15 augustus 2016 per e-mail aanmelden bij Simone Huijgen (projectsecretaris) via sc.huijgen@sliedrecht.nl. Hierin moeten naam, adres en woonplaats vermeld staan. Deze aanmelding vooraf is verplicht. Daarna worden de voorwaarden voor deelname en aanvullende informatie verstrekt. Vervolgens kunnen plannen tot uiterlijk 31 augustus 2016 worden ingediend bij Gemeente Sliedrecht, t.a.v. Simone Huijgen (projectleider), Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Per e-mail is ook mogelijk: sc.huijgen@sliedrecht.nl. Het voorstel moet bestaan uit een toelichting in tekst en beeld van maximaal drie A4. Op basis van de ingediende voorstellen wordt een eerste selectie gemaakt. Het college van B&W van Sliedrecht neemt hier een besluit over.

Dit artikel delen