Sliedrecht zoekt vrijwilligers die kunnen reanimeren

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De gemeente Sliedrecht doet mee aan het project HartveiligWonen en zoekt daarom vrijwilligers. Met hartveilig wonen verbetert de gemeente de acute zorg met een krachtig reanimatienetwerk van vrijwilligers en Automatische Externe Defibrillators (AED’s). Dit netwerk biedt acute hulp in geval van een circulatiestilstand, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. De gemeente start dit jaar met het opbouwen van dit belangrijke netwerk.

Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand. Dit kan overal gebeuren: op het werk, in huis, tijdens het sporten of op straat. De kans op overleven is het grootst wanneer er binnen 6 minuten acute hulp wordt verleend. Een ambulance kan niet altijd binnen deze cruciale minuten arriveren. Vrijwilligers die zijn aangesloten bij Hartveilig wonen bieden deze acute hulp in veel gevallen wel. Het aantal sterfgevallen wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

Hartveilig wonen is een netwerk van goed geschoolde geregistreerde vrijwilligers en voldoende beschikbare AED’s. Wanneer de meldkamer van 112 een vermoeden van een circulatiestilstand heeft, alarmeert de meldkamer de ambulance en tegelijkertijd een tiental vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer wonen en/of werken. Deze vrijwilligers ontvangen een sms-bericht met daarin de locatie van het slachtoffer en/of de plek van de dichtstbijzijnde AED die opgehaald moet worden. De AED is een apparaat die, indien nodig, met een stroomstoot de hartcirculatie weer probeert te herstellen.

De gemeente roept inwoners en/of werkenden in Sliedrecht op om Hartveilig wonen succesvol te laten zijn! Inwoners en/of werkenden kunnen als vrijwilliger bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van zichzelf en de omgeving. Iedereen die woont en/of werkt in Sliedrecht kan zich opgeven als vrijwilliger. Een aantal zaken zijn hierbij belangrijk zoals het hebben van een erkende reanimatie/AED-training (of bereid zijn deze te volgen). Ook moeten vrijwilligers in het bezit zijn van een mobiele telefoon waarmee sms-berichten kunnen worden ontvangen en verzonden. Daarnaast is het kennen van de straten in de directe woon- en/of werkomgeving belangrijk en is het hebben van een goede gezondheid belangrijk om zich gedurende korte tijd flink kunnen inspannen.

De gemeente is ook op zoek naar AED’s die door organisaties, verenigingen, instellingen of particulieren beschikbaar worden gesteld. Deze AED’s kunnen dan bij een calamiteit binnen Hartveilig wonen worden ingezet. Het aanmelden van een AED of opgeven als vrijwilliger kan via de website www.hartveiligwonen.nl .

Op donderdag 16 juni a.s. om 19.30 uur wordt er in de Informatieruimte van het Raadhuis aan het Dr. Langeveldplein 30 een informatiebijeenkomst gehouden door de organisatie achter Hartveilig wonen. Inwoners en/of werkenden in Sliedrecht zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen, ook wanneer zij zich nog niet als vrijwilliger hebben aangemeld.
Op de website www.hartveiligwonen.nl staat uitgebreide informatie. Bij vragen kan er contact opgenomen worden via hartveiligwonen@connexxion.nl of 0900 -32 125 80.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category