Sliedrechts college akkoord met verhoging gemeentegarantie Benedenveer

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de verhoging van de gemeentegarantie voor de bouw van sportaccommodatie Benedenveer. Deze extra gemeentegarantie van 700.000 euro heeft Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (SSB) nodig om een aanvullende lening aan te vragen. Daarna kan definitief gestart worden met de bouw van de sportaccommodatie.

Op 16 juni meldde de Stichting Sportaccommodatie Benedenveer in een persbericht dat de oorspronkelijke investeringsbegroting werd overschreden en er een aanvullende gemeentegarantie nodig was. SSB heeft hiervoor een verzoek ingediend bij het college van B&W. Wethouder Len van Rekom: “We hebben het financiële plaatje van SSB door een extern bureau laten toetsen en zij concluderen dat alles helder, transparant en aannemelijk is. Daarmee is er voor het college geen beletsel om de aanvraag voor aanvullende gemeentegarantie met een positief advies aan de gemeenteraad voor te leggen.”

In eerste instantie vroeg SSB om een aanvullende gemeentegarantie van 900.000 euro, maar na intensief overleg met de gemeente heeft SSB een extra eigen inbreng van 200.000 euro toegezegd. Daarmee bleef een bedrag van 700.000 euro over. De totale gemeentegarantie komt daarmee op ruim 2 miljoen euro. Dit is dus geen geld wat de gemeente nu uitgeeft, maar waarvoor ze garant staat als er iets mis gaat. Daar staat tegenover dat de gemeente het zogeheten ‘eerste recht van hypotheek’ op de accommodatie krijgt. Als het mis gaat, wordt de gemeente door toepassing van dit recht eigenaar van het gebouw en de grond.

De gemeenteraad spreekt op dinsdag 13 september oordeelsvormend over het voorstel van het college. Op dinsdag 20 september neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvullende gemeentegarantie voor Stichting Sportaccommodatie Benedenveer. Bij een positief besluit verwacht SSB de sportaccommodatie in oktober 2017 op te kunnen leveren.

Dit artikel delen