Sliedrechts college kiest variant voor Recreatief Knooppunt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht heeft een keuze gemaakt uit de eerder gepresenteerde varianten voor een Recreatief Knooppunt ten noorden van de Betuwelijn. Dit staat in een notitie die vandaag naar de gemeenteraad is verstuurd. In de gekozen variant verhuist v.v. Sliedrecht naar het Recreatief Knooppunt en wordt het huidige sportpark omgevormd tot bedrijventerrein Stationspark 3. Het college wil dat de gemeenteraad medio 2017 een definitief besluit neemt over de komst van het Recreatief Knooppunt. Het aankomende jaar moet duidelijk worden of vanuit het bedrijfsleven vanaf het jaar 2021 voldoende behoefte is aan bedrijventerrein Stationspark 3. Ook is tijd nodig om de risico’s van het project in kaart te brengen.

Daarnaast wil het college deze tijd gebruiken om andere voorbereidingen te treffen, zoals het doen van verder onderzoek, het maken van ontwerpen voor Recreatief Knooppunt en Stationspark 3 en het opstellen van een gedetailleerde kostenraming. De gemeenteraad wordt gevraagd hier geld voor vrij te maken. Het Recreatief Knooppunt is voorzien ten oosten van de N482 en tussen de Betuwelijn en de Kweldamweg.

In december 2015 presenteerde het college drie mogelijke varianten. Er is nu gekozen voor de variant waarbij de sportvelden verhuisd worden naar het Recreatief Knooppunt. Verder is er ruimte gereserveerd voor een openbaar gebied met weide, riet, sloten, bomen en wandelpaden, een Toeristisch Overstappunt (TOP), een hengelsportvijver die ook fungeert als waterberging, een recreatieterrein en horeca. Wethouder Len van Rekom: “Helaas is de komst van het HollandPark politiek niet haalbaar gebleken. Dat vindt het college jammer, maar daarmee is wel ruimte ontstaan voor bijvoorbeeld een privaat recreatie- of kampeerterrein. We zijn weer een stap verder en werken er hard aan om dit project te realiseren. Ik geloof in dit Recreatief Knooppunt, als de recreatieve achtertuin voor inwoners van Sliedrecht en het startpunt voor een recreatief bezoek aan de Alblasserwaard.”

Uit een eerste raming blijkt dat in de gekozen variant de kosten van het Recreatief Knooppunt ongeveer gelijk zijn aan de opbrengsten van grondverkoop op het nieuwe bedrijventerrein. Wethouder Van Rekom: “Dat betekent dat het ons als gemeente niets extra’s zou kosten, maar ook dat moet verder onderbouwd worden het komende jaar. Over een jaar weten we of er zoveel belangstelling is voor de huidige bedrijventerreinen Baanhoek-West en De Driehoek, dat we de ontwikkeling van Stationspark 3 op kunnen starten. Dan is de aanleg van het Recreatief Knooppunt ook nodig om de voetbalvelden van v.v. Sliedrecht naartoe te verplaatsen.”

Op dinsdag 31 mei bespreekt de gemeenteraad de notitie over het Recreatief Knooppunt.

Dit artikel delen