Sliedrechts college stelt Sociale Visie 2016-2020 vast

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht wil de komende jaren werken aan een dorp waarin mensen zoveel mogelijk voor zichzelf én elkaar zorgen. Als dat niet kan, moet er een passend vangnet zijn. Dat staat in de Sociale Visie 2016-2020 die naar de gemeenteraad is verstuurd. De Sociale Visie is tot stand gekomen na gesprekken met inwoners, vrijwilligers, professionals, samenwerkingspartners en adviesorganen.

De komende jaren zullen deze partijen betrokken blijven bij de uitwerking van de plannen. Wethouder Hanny Visser: “Dit is de stijl die bij dit college past. De tijd dat we vanuit het gemeentekantoor bepaalden wat goed voor het dorp was, ligt definitief achter ons. Er ligt nu een visie die niet alleen van de gemeente is, maar uitgedragen wordt door alle partners die we keihard nodig hebben.”

De gemeente heeft de afgelopen jaren samen met haar partners en de inwoners hard gewerkt om klaar te zijn voor de nieuwe taken op het gebied van participatie, Wmo en jeugdzorg. Wethouder Visser: “Dat is prima verlopen, maar met deze visie kijken we vóóruit. Nieuwe taken gaan gepaard met minder budget. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners voor zichzelf én elkaar kunnen blijven zorgen. Dat is makkelijk gezegd, maar die mogelijkheden willen we ook echt gaan bieden.”

Voorbeelden hiervan zijn het bouwen van voldoende seniorenwoningen. Openbare ruimten en openbare gebouwen worden toegankelijker gemaakt, zoals bepaald is in het VN-verdrag voor rechten van personen met een handicap. Er komt een proef met zogeheten ‘buurtmakelaars’, die als spil in de wijk contacten legt en verbinding tussen inwoners maakt. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden om mensen aan elkaar te verbinden. Uiteraard blijft persoonlijke ondersteuning en persoonlijk contact gewoon mogelijk.

Zoals eerder aangekondigd gaan het Jeugdteam Sliedrecht en het Sociaal Team Wmo samen verder als één Sociaal Team voor alle inwoners van Sliedrecht. Er gaat gewerkt worden met één registratiesysteem, om te voorkomen dat inwoners meerdere keren hun verhaal moeten doen.

De gemeenteraad bespreekt de Sociale Visie 2016-2020 in de oordeelsvormende vergadering van dinsdag 11 oktober.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category