Sliedrechtse actie ‘Met veiligheid de wijk in’ levert 25 ideeën op

De actie ‘Met veiligheid de wijk in’ heeft 25 ideeën opgeleverd om Sliedrecht veiliger te maken. Inwoners konden van 14 maart tot en met 4 april via Twitter, Facebook, e-mail en post problemen, oplossingen én goede voorbeelden aandragen over hoe de veiligheid in de wijk vergroot kan worden. Veel reacties gingen over verkeersveiligheid, maar ook hangjeugd en het voorkomen van inbraak werden genoemd. Alle inzenders hebben inmiddels een reactie van de gemeente ontvangen, met daarin informatie over óf en hoe de ideeën omgezet worden in acties.

Burgemeester Bram van Hemmen is tevreden met de opbrengst van de ophaalfase: “We hebben zowel van individuele inwoners als van initiatieven zoals Samen voor Sliedrecht (voorheen Buurt Bestuurt) reacties ontvangen. Soms kleine concrete oplossingen, soms ingewikkelder problemen. We gaan nu zo snel mogelijk actie ondernemen om Sliedrecht nog veiliger te maken. Een mooi voorbeeld is het initiatief van Buurttoezicht voor het plaatsen van ‘WhatsApp-borden’, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat inwoners elkaar bij verdachte situaties waarschuwen via WhatsApp. Het eerste bord wordt op maandag 30 mei onthuld.

De reacties gingen voor het grootste deel over verkeersveiligheid. Wethouder Hanny Visser (verkeer): “Veel knelpunten in het verkeer die genoemd zijn herken ik. In de mobiliteitsvisie die we aan het opstellen zijn komt ook een overzicht van belangrijke knelpunten die we willen oplossen. We hebben ook een aantal concrete wensen binnengekregen, zoals het plaatsen van ‘Verkeersmaatjes’ om automobilisten te waarschuwen voor overstekende kinderen. Die gaan we zo snel mogelijk samen met bewoners plaatsen.”

Na de uitvoeringsfase worden de uitgevoerde acties geëvalueerd. In het najaar volgt een nieuwe actie rond de start van de ‘Donkere Dagen’.

Dit artikel delen