Sliedrechtse Taal – en Financieel Café voortaan op andere locatie

Het Sliedrechtse Grand Café is verhuisd van De Reling naar de Buurthuiskamer aan de Havikstraat 5 in Sliedrecht. Het Grand Café is een laagdrempelige plaats voor ontmoeting en advies en bestaat uit een Taal Café en een Financieel Café.

Het Taal Café richt zich op zowel leerlingen die beter Nederlands willen leren spreken, als op taalbegeleiders. Bij het Taal Café kan men bijvoorbeeld terecht voor vragen en advies over taalcursussen in de omgeving en ondersteuning bij huiswerk. Ook voor geïnteresseerde (nieuwe) taalbegeleiders kan er advies worden gegeven over lesmaterialen. Voorts biedt het een leesplek en is het een plaats van ontmoeting van andere leerlingen en begeleiders.

Bij het Financieel Café kan men terecht voor vragen en advies op financieel gebied, zoals huur- en zorgtoeslag en het invullen van formulieren, zoals voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen, of voor hulp en advies bij het ordenen van de Thuisadministratie. Ook wanneer men niet goed kan rondkomen en advies nodig heeft bij budgetteren om de inkomsten en uitgaven in balans te brengen, kan men terecht bij het Financieel Café. Verder kan men ondersteuning krijgen bij het gebruik van de computer bij het Digitaal aanvragen van voorzieningen. Bij eenvoudige vragen wordt men direct geholpen. Wanneer dat nodig is kan men eventueel worden doorverwezen naar een andere instantie, of kan een afspraak worden gemaakt bij het Bureau Sociaal Raadslieden.

Voor zowel het Taal Café als het Financieel Café geldt dat de bezoekers worden geholpen door geschoolde vrijwilligers. De Grand Café-avonden vinden elke eerste donderdagavond van de maand plaats in de Buurthuiskamer aan de Havikstraat 5 in Sliedrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judy Weterings voor het Taal Café en Marjan Bisschop voor het Financieel Café, telefoon (0184) 416 729.

Dit artikel delen