OMC ontwikkelt samen met FC Dordrecht een plan voor sportpark Krommedijk. Nu FC Dordrecht werkt aan ‘vernieuwbouw scenario’ voor het huidige stadion kan het beoogde onderkomen voor OMC hiermee gecombineerd worden. Door OMC meer centraal te plaatsen kunnen ook RCD en DFC mogelijk gebruikmaken van de faciliteiten.

OMC is bereid eerder te trainen op de Krommedijk. Het college is bereid daarvoor versneld een kunstgrasveld aan te leggen op de Krommedijk waardoor daar voldoende capaciteit is.

In de zomer van 2015 heeft de gemeenteraad de “Toekomstvisie Sportparken” vastgesteld. Met die visie wordt ingezet op een toekomstbestendige sportomgeving, die gericht is op samenwerking en het optimaal gebruiken van de faciliteiten, velden en financiële middelen. De gemeenteraad heeft hiervoor 5,5 miljoen euro gereserveerd. De gemeente wil de verenigingen zo snel mogelijk verplaatsen.

Het college zet samen met de verenigingen in op het zo snel mogelijk opstellen van conceptplannen en kredietaanvragen. Na besluitvorming in de gemeenteraad kunnen de eerste verhuisbewegingen en bouwwerkzaamheden worden gerealiseerd in 2017. Uiterlijk in 2018 moeten de trajecten volledig zijn afgerond.