Sportvissers en waterbeheerders willen verantwoorde karperuitzet

Waterbeheerders, waaronder waterschap Hollandse Delta, willen samen met de hengelsportverenigingen zich sterk maken voor een verantwoord beheer van de karperstand in ons land.

Karper is een geliefde vissoort bij sportvissers. Ze zijn sterk en groot en gedijen prima in onze sloten en singels. Maar omdat ze de waterbodems omwoelen, kan een teveel van deze vissen er voor zorgen dat de waterkwaliteit niet in alle wateren goed is. En dat is ook voor Hollandse Delta een probleem, zeker als ze leven in wateren waar de zorg voor een goede waterkwaliteit wettelijk is vastgelegd in de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Aanleiding om met elkaar richtlijnen op te stellen om de negatieve effecten van de karpers op de waterkwaliteit aan te pakken.

Begin deze maand hebben daarom vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland hun handtekening onder de ‘Richtlijnen voor uitzet van karper’ gezet. In de richtlijn staat een beslisschema, waarmee het uitzetten van karper eenvoudig getoetst kan worden aan een aantal regels. De richtlijn en de bijbehorende rekentool zijn te vinden op de website van Sportvisserij Nederland.

Dit artikel delen