Foto: Rijksoverheid

Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Peter Heijkoop, Portefeuillehouder Werk en Inkomen, geven woensdag 12 december het startsein voor PERSPCT.

PERSPCT is de nieuwe samenwerking tussen Sociale Dienst Drechtsteden, de Dordtse gevangenis en Drechtwerk om meer mensen aan werk te helpen. Binnen PERSPCT leren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de eerste plaats werknemersvaardigheden. Daarna volgen ze een functiegericht, op maat gemaakt traject mét uitzicht op betaald werk.

PERPSCT is er voor mensen die in de laatste fase van hun detentie zitten, mensen die momenteel in een sociale werkplaats werken en mensen die al langere tijd bijstand ontvangen. Bij PERSPCT werken zij – ongeacht hun achtergrond – samen aan hun toekomst. Hier kunnen ze zich ontwikkelen tot (vak)bekwame werknemers.