Steeds meer agressie tegen burgemeesters en raadsleden

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Ruim een kwart van de politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en raadsleden, is in het afgelopen jaar geconfronteerd met agressie en geweld. Dat is een stijging ten opzichte van afgelopen jaren. Mede door de sociale media is de zichtbaarheid en benaderbaarheid van politici toegenomen.

Het aantal politieke ambtsdragers dat te maken heeft met agressie via sociale media is in de afgelopen twee jaar verdubbeld. Dat blijkt uit de ‘Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016’ die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dinsdag 29 november naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het aantal overheidsmedewerkers dat met agressie en geweld te maken heeft blijkt daarentegen te dalen. De toename van agressie en geweld tegenover politieke ambtsdragers zou verklaard kunnen worden door de verhoogde instroom van asielzoekers, waarover het afgelopen jaar onder andere inspraakavonden in gemeenten zijn geweest die tot spanningen hebben geleid. BZK ondersteunt politieke ambtsdragers op thema’s als veiligheid (Veilige Publieke Taak), bestuurlijke integriteit en ondermijnende criminaliteit, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen voor burgemeesters en het aanbieden van nazorg door de Vertrouwenslijn en Instituut voor Psychotrauma. Deze ondersteuning wordt voortgezet in de vorm van een voorziening.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category