‘Steekproef drastisch verkorten’

Verschillende partijen bezig met de aanbevelingen uit het RIVM-rapport over de mogelijke effecten van de uitstoot van PFOA door Chemours. Dat geldt ook voor de steekproef om te onderzoeken of de berekeningen van het RIVM kloppen. Hier wordt ook Sliedrecht in betrokken. De Provincie Zuid-Holland is de opdrachtgever van deze steekproef. Het RIVM gaat het onderzoek uitvoeren.

Aanvankelijk was de schatting dat de totale doorlooptijd van de steekproef mogelijk twee jaar zou duren. Uit een brief die gedeputeerde Rik Janssen aan de Provinciale Staten stuurde, wordt gemeld dat de provincie samen met het RIVM alles in het werk stelt om de steekproef nog voor de zomer te laten starten en de doorlooptijd ‘drastisch te verkorten’.

Uiterlijk eind april komt het RIVM met een plan van aanpak, waarin zij aangeven hoe de steekproef er precies uit komt te zien. Dan zal ook duidelijk worden hoeveel mensen nodig zijn voor het onderzoek. De provincie en de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht en Papendrecht hebben het RIVM gevraagd om hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met mensen die zich vrijwillig hebben aangemeld om deel te nemen. Zorgvuldigheid van de steekproef staat centraal.

De provincie heeft ook actie ondernomen om de uitstootgegevens van PFOA vóór het jaar 1998 te achterhalen. Chemours is per brief gevraagd om alle beschikbare informatie uit deze periode aan te leveren. Ook het Openbaar Ministerie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de vroegere arbeidsinspectie) zijn gevraagd om alle gegevens die zij hebben naar de provincie te sturen. Deze informatie is nodig om duidelijker te krijgen wat de verwachte PFOA-gehalten in het bloed in het verleden zijn geweest.

Dit artikel delen