Upgrade voor station Dordrecht Zuid

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Het college van de gemeente Dordrecht stelt de gemeenteraad voor station Dordrecht-Zuid door te ontwikkelen. Het college verkiest de upgrade van het huidige station Zuid boven een nieuw te bouwen station Copernicusweg. Beide opties zijn uitgebreid onderzocht. Daarbij is gekeken naar (potentiële) reizigers, inpassing in de omgeving, sociale veiligheid en de kosten. Het ontwerp voor de upgrade van station Dordrecht Zuid wordt samen met ProRail en NS verder uitgewerkt. Het college vraagt de gemeenteraad om voor deze uitwerking en verdere onderzoeken bij de begroting €100.000,- beschikbaar te stellen.

Met het voorstel te kiezen voor een upgrade van Dordrecht-Zuid beslecht het college een discussie die al jaren loopt. Eerder werd al gesproken over nieuwe stations op het Leerpark en de Copernicusweg. Op verzoek van de raad heeft het college nieuwbouw Copernicusweg en een upgrade van Station Dordrecht Zuid tegen elkaar afgezet. Hieruit blijkt dat Dordrecht Zuid met gerichte investeringen kan uitgroeien tot een prettige plek in de stad waar men veilig en comfortabel op de trein kan stappen. Het station heeft de potentie om een fietsknooppunt te worden, met bijbehorende voorzieningen. Een nieuw station Copernicusweg wordt niet beter beoordeeld dan een upgrade van station Dordrecht Zuid. Het scoort zelfs minder op onder meer sociale veiligheid. Bovendien zijn er hoge kosten aan verbonden.

Het huidige station Dordrecht Zuid voldoet niet meer aan de eisen van vandaag. Het station krijgt van reizigers een onvoldoende. Rond het station is de komende decennia geen grote gebiedsontwikkeling te verwachten. Het college vindt het daarom onverantwoord om grootschalig te investeren in een verbouwing van station Zuid, maar ziet wel kansen om op korte termijn de toegankelijkheid en sociale veiligheid te verbeteren. Ook wordt het achterstallig onderhoud weggewerkt. Het voordeel van een upgrade van het bestaande station is echter dat het gefaseerd kan gebeuren en het station stap voor stap kan verbeteren. Zo moet de kwaliteit van het station weer op een voldoende komen.

De ambitie blijft om station Zuid te verbouwen tot een prettig station en een belangrijk fietsknooppunt met bijbehorende voorzieningen. Dordrecht Zuid moet op lange termijn een volwaardig station voor de zuidzijde van de stad worden. Voor het verder uitwerken van het ontwerp is zowel en goede samenwerking met partners als het betrekken van de omgeving van groot belang.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category