Er moet een onafhankelijk onderzoek komen door de Algemene Rekenkamer naar de werkelijke criminaliteitscijfers in Nederland, omdat de betrouwbaarheid van de cijfers die staatssecretaris Harbers presenteerde ter discussie staan. De cijfers die het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie, hanteert in zijn modellen kloppen niet. Dit stellen onder andere vakbonden FNV en CNV.

Hierdoor blijven 3,5 miljoen delicten onder de radar en leidt 82% van de geregistreerde misdaad niet tot vervolging. Dat vinden vakbonden FNV, CNV, 32 DJI-ondernemingsraden en de centrale ondernemingsraad DJI (Dienst Justitiele Inrichtingen). Zij hebben daarom dinsdag 6 maart een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Justitie & Veiligheid aan met deze oproep.

Uit een vertrouwelijke discussienota van de top van de politie en het Openbaar Ministerie blijkt dat cijfers uit het rapport ‘Handelen naar waarheid. Sterkte- en zwakteanalyse van de opsporing’ en het rapport ‘Opsporings- en vervolgingstekort’ niet in de modellen van het WODC zijn opgenomen. Hierdoor is een onjuiste berekening ontstaan van de benodigde capaciteit.

Yntse Koenen, bestuurder FNV Overheid: ‘Nu worden veel beleid en formatie bepaald op onbetrouwbare cijfers. Zo kopte het CBS vorige week nog dat er een afname van criminaliteit is in alle delen van het land. Maar dat gaat over geregistreerde criminaliteit en gebaseerd op de modellen van het WODC. De echte criminaliteit ligt hoger en wij denken dat de aangiftebereidheid laag is geworden, omdat burgers weinig vertrouwen hebben dat zaken worden opgepakt. Deels begrijpelijk aangezien regeringen achtereen zwaar hebben bezuinigd op de hele strafrechtketen; van politie, recherche, Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht tot en met de Dienst Justitiële Inrichtingen.’

Ook politievakbond NPB presenteerde onlangs het rapport ‘Noodkreet Recherche’ waarin wordt opgeroepen om 2.000 rechercheurs extra aan te nemen, omdat volgens de vakbond slechts 20% van de (geregistreerde) zaken daadwerkelijk kan worden opgepakt.

Eerder al zette FNV vraagtekens bij de onafhankelijkheid van WODC-rapporten vanwege klokkenluidersklachten over politieke sturing op de rapporten. Koenen: ‘Door rapporten van onder andere het WODC wordt er financieel geknepen op de hele veiligheidsketen. Die keten is wat ons betreft in gevaar. Op termijn dreigen bijvoorbeeld instellingen te sluiten waardoor er zo’n 2.200 banen in de Dienst Justitiële Inrichtingen en jeugdinrichtingen zullen verdwijnen. Het is van essentieel belang dat we kunnen bouwen op de WODC-rapporten. Zolang daar enige twijfel over is, kunnen we niet op deze cijfers vertrouwen. Daarom pleiten wij voor een nieuw en onafhankelijk onderzoek door de Algemene Rekenkamer. Te lage cijfers leiden tot het onterecht sluiten van locaties, het verdwijnen van banen in de toekomst en een onveiligere samenleving.’