Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, twijfelt aan het onderzoek van het RIVM. De organisatie deed onderzoek naar de uitstoot van Dupont en de gevolgen hiervan op de gezondheid.

Uit het onderzoek van het RIVM komen andere conclusies dan de resultaten van recente bloedonderzoeken aantonen. Het AD heeft twee omwonenden een bloedtest laten doen, hieruit kwamen hoge C8-waarden naar voren. Vele malen hoger dan het RIVM voorspelde. Van Vollenhoven noemt dit ‘spijtig’ en zegt dat het erop lijkt dat het RIVM niet goed werk heeft geleverd.

In het AD zegt Van Vollenhoven: “Je ziet in veel (onafhankelijke) onderzoeken dat gesjoemeld wordt met de regels en dat noch door het externe toezicht, noch door het interne toezicht van de organisatie zelf wordt ingegrepen. De vraag is nu: Is dit een gebrek aan kwaliteit, of een gebrek aan onafhankelijkheid, of is er op het externe toezicht te voorbarig bezuinigd? Dit laatste onder het motto: Laat de veiligheid over aan de sector zelf over en geen betutteling door de overheid”.