Vandaag jaarlijkse vloedschottentest in Dordtse binnenstad

Vandaag, woensdag 28 september, is de jaarlijkse controle van de vloedschotten op de Voorstraat, Prinsestraat en Riedijkshaven in Dordrecht. Bij extreem hoog water op de rivieren rondom Dordrecht overstroomt het buitendijks gelegen historisch havengebied. Om de stad te beschermen tegen extreem hoog water bestaat daarom het systeem van de vloedschotten.

De gemeente Dordrecht plaatst schotten in de historische binnenstad tegen de gevels in sommige straten om te voorkomen dat de binnenstad overstroomt bij extreem hoog water. De gemeente test dit van te voren om er zeker van te zijn dat alles goed werkt.

Dit jaar worden de schotten tussen 13.00 – 16.00 uur getest. Tijdens de test wordt de Boomstraat tijdelijk afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. De test wordt uitgevoerd door de gemeente Dordrecht in opdracht van waterschap Hollandse Delta.

Dit artikel delen