Verenigingen moeten meer betalen voor sportaccommodaties

Sportverenigingen die sportaccommodaties van de gemeente Dordrecht gebruiken, moeten vanaf volgend sportseizoen meer betalen. Het college van burgemeester en wethouders verhoogt de tarieven voor het gebruiken van de binnen- en buitensportaccommodaties met 5 procent extra op de jaarlijkse indexering. Ook de gebruikers van de sporthal op de Sportboulevard krijgen te maken met dezelfde tariefsverhoging. Voor het onderwijs geldt de tariefsverhoging niet, omdat voor hen andere regelingen gelden.

Deze extra tariefsverhoging is één van de besparingsmaatregelen waarmee de gemeenteraad vorig jaar heeft ingestemd. De verhoging levert de gemeente zo’n € 28.000,- op. De tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties zijn, ook na deze voorgestelde verhoging, niet kostendekkend. Het gemiddeld dekkingspercentage bedraagt op dit moment circa 20-25%.

Deze tariefsverhoging geldt met ingang van het komende sportseizoen 2016-2017. De verhoging zal van kracht zijn voor alle verenigingen die gebruik maken van de via de gemeente verhuurde binnen- en buitensportaccommodaties en de sporthal van de Sportboulevard.

Dit artikel delen