Verschillende sportclubs verhuizen naar andere locatie

De beweging die de gemeente met de Sportparkenvisie heeft ingezet, wordt meer concreet. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met (voorbereidings)kosten voor de uitwerking van de plannen van, in eerste instantie, vier sportverenigingen.

De gemeenteraad heeft € 5,7 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van de sportparkenvisie. Uitgangspunt van deze visie is een toekomstbestendige sportinfrastructuur, gericht op samenwerking en optimaal gebruik van faciliteiten. De gemeente houdt daarbij rekening met veranderingen in de sport en samenleving. Sportparken krijgen een meer openbaar karakter en de openbare ruimte wordt sportiever.
Wethouder Rinette Reynvaan (Sport): “We geloven in de kansen van samenwerking tussen verenigingen. Het is mooi om te zien dat verenigingen daarover nu met elkaar het gesprek aangaan. Tegelijkertijd pakken we ook het ruimteoverschot op de sportparken aan. Diverse sportvelden in Dordrecht worden weinig gebruikt. Dat is zonde en bovendien niet efficiënt. Het kost geld en energie.”

Het verplaatsen van verenigingen vraagt tijd en zorgvuldigheid. Verenigingen verkennen in eerste instantie zelf de opties. De gemeente biedt ondersteuning. Alle inzet is er op gericht de verenigingen in staat te stellen dit najaar hun plannen voor te leggen aan de gemeenteraad. De plannen krijgen steeds meer vorm.

VV Dubbeldam
De noodzaak om vv Dubbeldam te verplaatsen is weggevallen in verband met de woningbouwontwikkelingen rond sportpark Schenkeldijk. De vereniging is met de gemeente in gesprek over scenario’s voor nieuwbouw en/of verplaatsing. De gemeente ziet mogelijkheden voor een verplaatsing op sportpark Schenkeldijk indien vv Dubbeldam samenwerking zoekt met andere verenigingen.

Korfbalvereniging Movado
Movado heeft een sterke voorkeur voor een accommodatie op sportpark Schenkeldijk en voert hierover gesprekken met o.a. vv Dubbeldam. Daarnaast wordt ook gekeken naar andere scenario’s op de sportparken Gravensingel en Stadspolders.

TTV Dordrecht
De tafeltennisvereniging heeft in eerste instantie een voorkeur uitgesproken voor verplaatsen van de bestaande accommodatie naar een andere locatie. Vooralsnog zijn hier geen geschikte locaties voor gevonden. Op dit moment wordt gekeken naar twee opties; samenwerking met vv Dubbeldam op sportpark Schenkeldijk of samenwerking op sportpark Gravensingel.

SC OMC
OMC heeft overleg gevoerd met diverse verenigingen. De voorkeur van OMC gaat uit naar herplaatsing op sportpark Krommedijk. De gesprekken met RCD, DFC, The Hawks en FC Dordrecht lopen. Vooruitlopend op een definitieve locatie is OMC bereid gebruik te maken van tijdelijke voorzieningen op dit sportpark.

Uitwerken

Met de reservering van de voorbereidingskosten kunnen de verenigingen en de gemeente de plannen nader uitwerken en vervolgens voorleggen aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de uitvoering in 2017 start.

Dit artikel delen