De collectieve zorgverzekering voor minima in de Drechtsteden wordt de komende drie jaar aangeboden door zorgverzekeraar VGZ. Cas Ceulen van VGZ en wethouder Peter Heijkoop hebben hun handtekeningen gezet voor een samenwerkingsperiode van in ieder geval drie jaar. VGZ is hierdoor vanaf 1 januari 2019 de enige partner van de Drechtsteden voor de Collectieve Zorgverzekering Minima.

De Drechtsteden bieden al jaren een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Wethouder Peter Heijkoop: “Ik ben heel blij dat het met VGZ gelukt is om een goede collectieve verzekering voor minima te kunnen bieden. Mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten kunnen zich zo goed verzekeren. Zo willen we voorkomen dat minima in de schulden terecht komen”. De Drechtsteden betalen mee in de premie, waardoor verzekerden – afhankelijk van het pakket dat ze kiezen – 15 of 30 euro per maand voordeel hebben op de zorgverzekering.

Tot en met dit jaar was CZ ook aanbieder, maar de samenwerking tussen de Drechtsteden en CZ stopt per 1 januari 2019. Door een wijziging in de regelgeving rondom aanbesteden werd het contract voor de Collectieve Zorgverzekering Minima aanbestedingsplichtig. VGZ is hier als gunningspartij uit gekomen.

Voor inwoners die nu nog gebruik maken van de collectieve zorgverzekering voor minima van CZ, geldt dat zij vóór 1 januari 2019 de overstap moeten maken naar VGZ. Men kan ook bij CZ verzekerd blijven, maar dat is dan zonder collectiviteitsvoordelen van de Drechtsteden. Alle CZ verzekerden zijn hier persoonlijk over geïnformeerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.