[VIDEO] Luchtkwaliteit centraal in Sliedrechts gezondheidsbeleid

Als het aan het Sliedrechtse college van B&W ligt, staat het thema luchtkwaliteit de komende jaren centraal in het gezondheidsbeleid van de gemeente Sliedrecht. Het voorkomen van negatieve gezondheidseffecten door uitstoot van de chemische industrie heeft daarbij de grootste prioriteit. Verder zijn eenzaamheid, gezond gewicht en mentale weerbaarheid speerpunten in het lokale gezondheidsbeleid. Voor de thema’s alcohol, drugs en mantelzorg worden aparte plannen opgesteld.

De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor de uitstoot van onder andere PFOA door Chemours in Dordrecht. De gemeente Sliedrecht gaat de komende jaren nog kritischer en alerter zijn. Zij willen meer inzicht in de samenstelling en effecten van stoffen, vóórdat ze worden gebruikt en uitgestoten. De uitstoot van gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen moet tot een minimum worden beperkt.

De gemeente Sliedrecht zal de provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht als bevoegde gezagen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op de uitvoering van hun taken.

Het lokale gezondheidsbeleid wordt op dinsdag 27 september besproken in de oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering.

Dit artikel delen