Voorbereidingen Recreatief Knooppunt van start

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Dinsdagavond heeft de Sliedrechtse gemeenteraad ingestemd met het voorbereiden van een Recreatief Knooppunt in Sliedrecht. Onderdeel hiervan is ook de verhuizing van v.v. Sliedrecht, waarna het huidige sportpark wordt herontwikkeld tot bedrijventerrein Stationspark 3. Uiterlijk medio 2017 neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de komst van het Recreatief Knooppunt.

In de gemeenteraad stemde alleen de fractie van PRO Sliedrecht tegen het voorstel. Dat betekende een ruime meerderheid vóór. Het aankomende jaar moet duidelijk worden of vanuit het bedrijfsleven vanaf het jaar 2021 voldoende behoefte is aan bedrijventerrein Stationspark 3. Ook is tijd nodig om de risico’s van het project in kaart te brengen. Daarnaast wil het college deze tijd gebruiken om andere voorbereidingen te treffen, zoals het doen van verder onderzoek, het maken van ontwerpen voor Recreatief Knooppunt en Stationspark 3 en het opstellen van een gedetailleerde kostenraming. Het Recreatief Knooppunt is voorzien ten oosten van de N482 en tussen de Betuwelijn en de Kweldamweg.

Wethouder Len van Rekom ziet het besluit als een hele belangrijke stap: “De gemeenteraad heeft dit college gevraagd duidelijkheid te geven rond het Recreatief Knooppunt. Er wordt al jarenlang over gesproken. We zijn nog nooit zo dichtbij realisatie geweest als nu, met dit besluit. We gaan nu keihard aan de slag om alles goed voor te bereiden, zodat de raad uiterlijk medio 2017 een investeringsbesluit kan nemen. Ik geloof in dit Recreatief Knooppunt, als de recreatieve achtertuin voor inwoners van Sliedrecht en het startpunt voor een recreatief bezoek aan de Alblasserwaard.”

De exacte invulling van het Recreatief Knooppunt ligt nog niet vast. Binnenkort zal de gemeente een oproep doen aan ondernemers om zich te melden met goede ideeën die passen binnen de kaders van het Recreatief Knooppunt.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category