Voorontwerpbestemmingsplan Locatie Lanser ter inzage

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De herinrichting van de Locatie Lanser aan de Rivierdijk-West in Sliedrecht is weer een stapje dichterbij gekomen. Het college van B&W heeft besloten het hiervoor benodigde voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Vanaf 29 september tot 27 oktober is het voor iedereen mogelijk om een reactie in te dienen. Afgelopen vrijdag hebben omwonenden hierover een brief ontvangen.

Het voorontwerpbestemmingsplan zoals dat nu voorligt maakt de plannen mogelijk die eerder zijn gepresenteerd. Op 26 januari koos de gemeenteraad voor de variant met elf eengezinswoningen: acht binnendijks en drie buitendijks. Met de bouw van de woningen krijgt de Locatie Lanser de uitstraling die past bij de Rivierdijk.

Wethouder Hans Tanis, projectwethouder Rivierdijk-West: “Zowel betrokken partijen als omwonenden zijn enthousiast over de gekozen variant met eengezinswoningen. Dit voorontwerpbestemmingsplan is een noodzakelijke stap voor het daadwerkelijk kunnen realiseren van de woningen. Ondertussen zijn we in afwachting van de definitieve ontwerpen van de architect. Dan weten we écht hoe mooi de Locatie Lanser gaat worden.”

Reacties op het voorontwerpbestemmingsplan kunnen gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Meer informatie over het bestemmingsplan en het indienen van een zienswijze is te vinden op de gemeentelijke website onder: menu > wonen en leefomgeving > ruimtelijke plannen > ruimtelijke plannen in Sliedrecht.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal leiden tot een ontwerpbestemmingsplan, dat naar verwachting rond de jaarwisseling ter inzage zal worden gelegd. Daarna volgt het uiteindelijke bestemmingsplan, waarover de gemeenteraad volgens planning in mei 2017 een besluit neemt. Vervolgens kan gestart worden met de bouw.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category