Waterschap Rivierenland houdt grote dijkenoefening voor hoogwater

Waterschap Rivierenland houdt zaterdag 1 december een grote dijkenoefening in het gehele werkgebied. Het waterschap wil klaar zijn voor dreigende situaties, daarom wordt zaterdag een bedreigende hoogwatersituatie op de grote rivieren en op zee bij een westerstorm geoefend. Aan de oefening doen zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland mee.

Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen. Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, bijvoorbeeld drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze schades worden gemeld aan de zes dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen.

De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief. Bewoners die in de buurt van een ‘zogenaamde schade’ wonen, worden door het waterschap vooraf op de hoogte gesteld van de oefening. Ook de gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Door regelmatig te oefenen op noodsituaties is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt.

Dit artikel delen