Waterschap Hollandse Delta verhoogt in 2019 het tarief voor de waterschapsbelasting. Het tarief stijgt met bijna vier procent.

Heemraad financiën Cok Sas: “Klimaatverandering en de ambities om energieneutraal, duurzaam en circulaire te werken, verbinden wij aan onze traditionele taken waterveiligheid (dijken en duinen), schoon en voldoende oppervlaktewater, veilige (vaar)wegen en het zuiveren van afvalwater. Er worden grotere inspanningen van ons verwacht. Dit heeft gevolgen voor de inzet van budgetten. Klimaatverandering heeft impact daarop, nu en vooral naar de toekomst. Een voorbeeld is de droge zomer van 2018.”

De werkzaamheden van het waterschap worden bekostigd met waterschapsbelasting. De benodigde belastingopbrengst stijgt met 3,69 procent in 2019. Heemraad Sas: “Geen prettige boodschap, maar een direct gevolg van onderhoud en veiligheid van diverse bedrijfsonderdelen, extra kosten voor waterzuiveringen en voor wegen. Bovendien zijn er kosten vanwege het veranderende klimaat.”

De hoogte van een aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie, zoals de samenstelling van het huishouden, waarde van onroerend goed en de hoeveelheid grond. Een gezin met een huurwoning betaalt volgend jaar bijvoorbeeld 288 euro, dit was in 2018 nog 275 euro. Een gezin met een koopwoning van 200.000 euro zal volgend jaar 378 euro betalen, hierbij gaat het om een stijging van zes euro.