Zestien lintjes uitgereikt in Dordrecht

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Tijdens een plechtigheid in de Grote Kerk heeft burgemeester A.A.M. Brok vandaag zestien Dordtenaren koninklijk onderscheiden.

Veertien van hen zijn lid in de Orde van Oranje Nassau geworden en twee Ridder in de Orde van Oranje Nassau geworden.

Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn geworden:
Mevrouw M.C. Berden-van Dijk
Sinds 2001 vrijwilliger bij de Protestante wijkgemeente Ontmoetingskerk te Dordrecht als ambtsdrager (ouderling) en initiator van tal van activiteiten, zoals de paaswake, de penneninlever-actie ten behoeve van Bamenda, de lichtjestocht in Sterrenburg, schoolexcursies en gespreksgroepen voor jong en oud en stilteweekenden in het klooster samen met de predikant.

De heer D.J. Bosua
Sinds 1973 actief als vrijwilliger voor korfbalvereniging Movada te Dordrecht. 43 jaar als jeugdscheidsrechter, 21 jaar (1974-1995) als lid van de organisatiecommissie, 13 jaar (1977-1990) als lid van de technische commissie, sinds 1978 als lid van de kamp-commissie, sinds 2010 lid van de onderhoudscommissie, sinds 1982 bondsscheids-rechter en sinds 1987 als bestuurslid, vanaf 2001 in de rollen van voorzitter en secretaris.

De heer F.C. de Buck

Sinds 2002 vrijwilliger/penningmeester bij het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht, sinds 2014 penningmeester van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen Nederland, sinds 2008 bestuurslid van de Stichting intocht Sint Nicolaas Dordrecht en vrijwilliger voor de Stichting Het vergeten kind, sinds 2011 vrijwilliger bij het Waterwiel en sinds 2013 bestuurslid van de Vrienden van de Wielborgh te Dordrecht.

De heer B. de Deugd
Van 1963 tot 1993 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente van Zwijndrecht, van 1993 tot 1995 ouderling-kerkvoogd bij de Hervormde Kerk Zwijndrecht en van 1996 tot 2014 als diaken-secretaris en penningmeester. Van 1998 tot 2014 secretaris van de Algemene Kerkenraad van PKN/Hervormd Zwijndrecht en sinds 2011 secretaris van het College van Diakenen van PKN/Hervormd Zwijndrecht en lid van de werkgroep Gemeentegids van het wijkcentrum Zwijndrecht. Sinds 2011 hoofd collecte en sinds 2012 lid van Zendings- en thuisfrontcommissie van de Oude Kerk Zwijndrecht en sinds 2013 secretaris van het WMO-platform Zwijndrecht.

De heer P.J. de Haas
Van 1982 tot 2010 ontwerper van diverse militair-gerelateerde producten voor diverse musea en defensieonderdelen en sinds 1991 vrijwilliger van het Cavaleriemuseum in de rol van beheerder van de vuurwapencollectie en de collectie blanke wapens en uniformen, uitgever van catalogi en diverse andere publicaties, conservator en restaurateur van de collectie van het Cavaleriemuseum en adviseur van het museumbestuur.

De heer R.A. Herks
Van 1987 tot 2008 vrijwilliger, lid (1993-2000) en voorzitter (2000-2007) van de Commissie Beveiligingen en Hulpverlening van de Reddingsbrigade Dordrecht, van 2001 tot 2007 lid van de commissie Wereldhavendagen Rotterdam en van 2005 tot 2008 commissielid Omvlaggen van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), lid van de vrijwillige brandweer Dordrecht van 1993 tot 1996 en van 2003 tot 2004 en sinds 2008 (plaatsvervangend) schipper en vanaf 2010 SAR-liaison van de KNRM, reddingsstation Dordrecht.

De heer W. Jansen

Sinds 1989 vrijwillig klusjesman bij de scholen van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Dordrecht en sinds 2008 vrijwilliger, als klusjesman en inzetbaar op inpak- en houtafdeling en de bakkerij, bij het leerwerkbedrijf Ambachtse Bedrijven te Hendrik-Ido-Ambacht. Daarnaast is gedecoreerde actief als klusjesman voor de buren.

Mevrouw J.C.D.M. de Lange-van der Bom
Van 1986 tot 1993 secretaris en vrijwilliger bij parochie H.H. Antonius en Bonifatius te Dordrecht, van 1991 tot 2014 medeorganisator en vrijwilliger van de jaarlijkse rommelmarkt van de Antoniuskerk. Van 1993 tot 2004 vrijwilliger, secretaris en later voorzitter van scoutinggroep Christiaan de Wet te Dordrecht. Van 1993 tot heden vrijwilliger van de Vereniging de Zonnebloem, afdeling Dordrecht-Noord, van 1994 tot 2011 voorzitter en sinds 2006 bestuurslid activiteiten.

De heer A.H. de Meer
Sinds 1985 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Dordrecht, o.a. als scriba, bestuurslid jeugdvereniging, interim-voorzitter van de wijkkerkenraad, lid van hoor-, beleids- en roostercommissies, ouderling-kerkmeester en afgevaardigde in bovenwijkse gremia. Sinds 2002 bestuurslid/adviseur van de Stichting Andreaskerk te Dordrecht. Van 2006 tot 2013 vrijwilliger bij de Grote Kerk, o.a. als leider van de ontmoetingsgroep. Van 2010 tot 2013 lid van het Breed Moderamen van de Protestante Classis te Dordrecht en sinds 2002 bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren Kuipershaven/Dordtse Glashandel te Dordrecht.

De heer H. Nobel
Van 1987 tot 1995 voorzitter en penningmeester van christelijke tienerkoor de Butterflies en later van de Ruimtevogels te Dordrecht. Van 1990 tot 2005 voorzitter ouderraad en medezeggenschapsraad van de Albert Schweitzerschool te Dordrecht. Sinds 1996 vrijwilliger en ouderling-kerkmeester van de Wilhelminakerk en de Petruskapel te Dordrecht en afgevaardigde in bovenwijkse gremia en de Classis te Dordrecht. Sinds 1998 vrijwilliger en secretaris van de Stichting Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid te Dordrecht. Van 2001 tot 2012 vrijwilliger bij Stichting Samen 010 te Rotterdam en sinds 2013 penningmeester bij volkssterrenwacht Mercurius te Dordrecht.

De heer J.J. Rietveld
Sinds 1985 secretaris van Mannenvereniging Gomarus te Dordrecht en vrijwilliger/ evangelist op koopavonden en tijdens de weekmarkt in Dordrecht. Medeoprichter en sinds 1990 tweede voorzitter van de landelijke Bond van Mannenverengingen van de Gereformeerde Gemeenten. Sinds 2005 ledenwerver van de Vereniging Protestant Nederland, sinds 2008 vrijwilliger bij het inloopcentrum ‘Het Kruispunt’ te Tilburg en sinds 2001 vrijwilliger op het Marnixcollege te Dordrecht.

Mevrouw J. Stam-de Deugd
Sinds 1982 vrijwilliger bij het Rode Kruis afdeling Dordrecht. Sinds 1997 bestuurslid en in de periode 2004-2014 secretaris van de Dubbeldamse Oranjevereniging te Dordrecht. Sinds 2006 vrijwilliger bij stichting het Parkhuis te Dordrecht en sinds 2007 vrijwilliger bij hospice De Patio te Dordrecht.

De heer W.C.M. Wouters
Sinds 1998 secretaris en sinds vorig jaar waarnemend penningmeester van de Stichting Oud-Dubbeldam te Dordrecht. Tevens ontwerper, samensteller en bezorger van het jaarlijkse wijkboek en de kalender van oud Dubbeldam en tevens organisator van de jaarlijkse fietsoptocht tijdens Koningsdag.

Mevrouw H.D. Zandijk-Ufkes

Van 1980-2006 brancardier voor Interkerkelijke Regeling Christelijke Erediensten Albert Schweitzerziekenhuis Dordrecht. Van 1982 tot 2000 vrijwilliger voor Moeders voor Moeders. Sinds 1988 vrijwilliger bij Rommeldam, Dordrecht. Van 1991 tot 2007 vrijwilliger bij het Waterwiel van stichting De Wielborgh te Dordrecht, sinds 1994 vrijwilliger bij De Sterrenlanden te Dordrecht en sinds 1969 collectante voor het Reumafonds.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau zijn geworden:
De heer R.C. Boon
Sinds 1980 vrijwilliger en bestuurslid van de Nederlandse Unie van Optiek-bedrijven en daarbinnen bestuurslid van de sectie Low Vision. Van 1995 tot 2007 lid van de Raad van Toezicht en bestuurslid van het kennis- en opleidingscentrum van de Stichting Vakopleidingen Gezondheidstechnische Beroepen (SVGB). Sinds 2008 vrijwilliger en sinds 2011 bestuurslid van de Stichting Zienderogen, die zich inzet voor de allerarmste blinden en slechtzienden in de wereld. Tijdens diverse missies heeft gedecoreerde zowel onderzoek gedaan als kennis en kunde overgebracht aan jong afgestudeerde oogartsen in Afrika en Oost-Europa. Eveneens sinds 2008 vrijwilliger bij de Remonstrante Gemeente Dordrecht, o.a. als kerkmeester en sinds 2012 voorzitter van de landelijke Morris Minor Club en al geruime tijd actief lid van de Rotary Ter Merwe in Dordrecht.

De heer P. Honing
Als franchisenemer van twee McDonald’s vestigingen in Dordrecht begeleidt gedecoreerde sinds 2011 medewerkers die onder de Participatiewet vallen en ondersteunt hij jongeren die in het reguliere onderwijs zijn uitgevallen naar een mbo-diploma. Hij sponsort naast diverse sportclubs onder andere jeugdorkest Phil Young, de Voedselbank Dordrecht en Wantijpop. Sinds 2012 bestuurslid van de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) en daarbinnen portefeuillehouder Horeca. Sinds 2013 voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Drechtsteden en voor de Koninklijke Horeca Nederland van 2011-2013 voorzitter Fast Service en gedurende 3 jaar lid van de werkgroep cao-onderhandelingen. Sinds 1997 vrijwilliger van het Kinderfonds Ronald McDonald, in de periode 1997-2005 in Utrecht en vanaf 2005 bestuurslid en van 2009 tot 2011 lid van de Raad van Toezicht. Van 2011 tot 2015 bestuurslid van het Ronald McDonald Huis te Barendrecht en sinds 2015 wederom lid van de Raad van Toezicht van het (landelijke) Kinderfonds Ronald McDonald.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category