Zeven lintjes uitgereikt in Papendrecht

Burgemeester De Bruin speldt dinsdag 26 april 2016 vanaf 9.30 uur in Theater De Willem de Koninklijke Onderscheidingen op bij Papendrechters die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de maatschappij. Het gaat om zeven benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Een beknopt overzicht van de verdiensten van de gedecoreerden.
De heer A. (Abraham) Blom (4 juli 1954, Rotterdam) is sinds 1993 lid van het bestuur van voetbalvereniging Papendrecht, waar hij verschillende functies bekleedde. Van leider en trainer tot scheidsrechter en jeugdvoorzitter. In 2004 werd hij gevraagd voorzitter te worden van de vereniging, deze functie vervult hij tot op heden, naast het voeren van een eigen bedrijf. De vereniging heeft de afgelopen jaren onder meer ingrijpende besluiten genomen over prestatief voetbal op zondag. In dit gecompliceerde proces toonde de voorzitter aan de meningen en stromingen in de vereniging op waarde te kunnen schatten. Zo slaagde hij erin bijna elk lid in het proces mee te krijgen. Voor de club is de heer Blom van onschatbare waarde. Mede dankzij zijn inzet is vv Papendrecht een graag geziene gast bij de KNVB. Eerder mocht de heer Blom van de KNVB de Zilveren Speld in ontvangst nemen.

Mevrouw P.C.C. (Pieternella) Janssen-Stehouwer (12 juni 1951, Noordoostelijke Polder) was vanaf haar jeugd geïnteresseerd in verzorgende en verplegende beroepen. Nadat zij vanaf 1982 al gediplomeerd en actief EHBO-er was, startte ze in 1987 als docent/examinatrice EHBO op verschillende lagere scholen in Papendrecht. In die rol wist ze belangstelling te wekken bij kinderen voor EHBO-werk. De afgelopen 24 jaar zette ze zich in als vrijwilliger bij de dagbehandeling van het Albert Schweitzerziekenhuis, waar ze altijd paraat stond om patiënten te begeleiden, zowel vóór als na de behandeling. Zo voorzag ze hen van een hapje en drankje en mede dankzij haar ervaring en belangstelling had ze goede, positieve gesprekken met de patiënten. Daarnaast is mw. Janssen-Stehouwer al jaren vrijwilligster bij de diaconie van de Hervormde Gemeente Bethlehemkerk. Regelmatig bezoekt ze tien ouderen thuis en in het verzorgingshuis.

Mevrouw G. (Gerdina) Ouwehand-Van der Harst (13 november 1950, ’s Gravenhage) ontplooide tussen 1980 en 2014 activiteiten als bestuurslid, secretaris en voorzitter van de afdeling PvdA. Zij zette zich onder meer in voor selectie van wethouders en was vanaf 1990 initiator van een permanente overlegvorm tussen de afdelingsbesturen in de regio Drechtsteden. Als actief lid van de Rotary Kinderdijk zet ze zich in voor diverse fundraisingsprojecten voor goede doelen en als organisator van het Groot Dictee, de ouderendag en de dikke-pret-dag voor jongeren die minder goed mee kunnen komen in het onderwijs. Mw. Ouwehand-Van der Harst is oprichter van een boekenclub waarbij het accent ligt op literaire educatie. Sinds 2014 is ze vicevoorzitter van PsyZorg Drechtsteden Hoekse Waard Coöperatie U.A. en betrokken bij het beleidsplan jeugdhulp dat door 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid is vastgesteld. Inspelend op de stelselwijziging is een samenwerkingsverband van meerdere vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologiepraktijken in de regio Zuid-Holland Zuid opgericht, waarvan zij medevoorzitter is. Deze coöperatie is gesprekspartner van zorgverzekeraar, huisartsen en gemeenten om de kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg in de Drechtsteden continu te verbeteren.

De heer A.J. (Adriaan) Scheepbouwer (11 januari 1952, Papendrecht) bezocht als ouderling van de kerkenraad Hervormde Gemeente Papendrecht – wijk West – wekelijks gemeenteleden. Hij had zitting in verschillende overlegorganen, zoals de commissie kerk en school in de gemeente en bezocht oudere gemeenteleden. Ook zette hij zich meerdere malen tijdens vakantieweken in voor mensen met een lichamelijke handicap of beperking. Sinds 2010 is hij actief als bestuurslid, penningmeester en voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Belangeloos zet hij zich in om het NPV onder de aandacht te brengen. Daarnaast was de heer Scheepbouwer ruim 29 jaar in dienst bij de brandweer Papendrecht.

Mevrouw J. (Janneke) Teeuw-Boele (8 oktober 1958, Ridderkerk) verricht sinds 1981 vele activiteiten voor de Hervormde Kerk. Ze gaf leiding aan het jeugdwerk in Groenekan, deed bezoekwerk voor Hervormd Moordrecht en heeft van 1999 tot 2005 het praesidiaat van de Vrouwenvereniging in de gemeente Veenendaal overgenomen. In 2005 ging zij leiding geven aan een werkgroep die gemeenteleden met lichamelijk beperkingen bij elkaar brengt om elkaar te steunen, te motiveren en te bemoedigen. Daarnaast is zij betrokken bij ontmoetingen voor gemeenteleden en anderen die buiten het arbeidsproces staan (sinds 2015 is een werkgroep actief onder de naam Lotgenotencontactgroep). Sinds 2006 geeft mw. Teeuw-Boele leiding aan vrouwenvereniging ‘Leid mij in Uw waarheid’.

De heer H. (Herman) Vermeulen (10 mei 1940, Papendrecht) verricht sinds 1965 verschillende activiteiten in meerdere functies voor voetbalvereniging Papendrecht. Zo was hij bestuurslid en vertegenwoordiger van de zaterdagafdeling, verzorgde en begeleidde hij elftallen bij uit- en thuiswedstrijden, richtte hij de soos voor oud-leden op, creëerde hij een plek om te kaarten, sjoelen, biljarten of gezellig te praten over voetbal en beheert hij al jaren de administratie van de kantine. Hij verricht verschillende hand- en spandiensten voor Oud Papendrecht, van op- en afbouwen van tenten voor festiviteiten tot de verspreiding van informatiefolders, brieven en uitnodigingen.

De heer W.P. (Willem) Versteeg (26 februari 1949, Papendrecht) was ruim veertig jaar werkzaam in het basisonderwijs en daarnaast onder meer actief als presentator van het Koningin Wilhelmina Fonds Gala bij goede doelenconcerten, als gastheer voor de concertenreeks van het KWF en als voorzitter van Muziekvereniging Excelsior. Na brand in het clubhuis loodste hij de vereniging door een zware periode en droeg hij bij aan het voortbestaan van de vereniging. De heer Versteeg is voorzitter van stichting De Zonnebloem waar mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos aan de samenleving kunnen deelnemen en vicevoorzitter van het Oranje Comité Papendrecht. Voor het Comité richt hij zich onder meer op werving van sponsoren en organisatie van de aubade op Koningsdag. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Camping Warnsborn te Arnhem, waarvoor hij excursies organiseert in Nationaal Park de Hoge Veluwe om het belang van het natuurpark onder de aandacht te brengen. Sinds zijn pensionering geeft hij rekenlessen aan onderbouwleerlingen en bijlessen aan bovenbouwleerlingen van het Willem de Zwijger College.

Foto: Google Streetview

Dit artikel delen