Ziekenhuizen gaan intensieve zorg strakker organiseren

Samen met negen andere ziekenhuizen in de Rijnmondregio gaat het Albert Schweitzer ziekenhuis de intensieve zorg (Intensive Care of IC) strakker organiseren. Het is vanaf nu een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen dat in de hele regio de IC-bedden – de duurste ziekenhuisbedden – optimaal worden benut doordat ‘de juiste patiënt op de juiste IC ligt’. Het hiervoor op 17 mei opgerichte samenwerkingsverband heet: IC Rijnmond.

“Er bestaan drie typen IC’s in ons land, namelijk level 1, 2 en 3”, legt IC-arts Michael Frank van het Albert Schweitzer ziekenhuis uit. “Level 3 is het hoogste en kan zorg bieden aan de patiënten die het meest ernstig ziek zijn. In het belang van onze patiënten, maar ook om verantwoord om te gaan met personeel en middelen, willen we de meest zieke of complexe patiënten graag daadwerkelijk op een IC met level 3 opvangen. Mensen die er minder ernstig aan toe zijn, kunnen goed worden geholpen op een IC met level 2 of 1 en bij voorkeur niet op een hoger niveau dan nodig.”

Door in overleg patiënten te verdelen over het totaal aan IC-bedden, komen uiteindelijk meer mensen in ‘het juiste bed’ te liggen, passend bij de zorg die zij nodig hebben. Frank: “Bovendien kunnen wij er zo samen beter voor zorgen dat de piekdruk goed verdeeld wordt, dus dat de ene IC niet helemaal vol is terwijl de andere nog voldoende ruimte heeft. De afzonderlijke ziekenhuizen hoeven daardoor naar verwachting minder vaak operaties uit te stellen, omdat ze het verplichte IC-bed niet meer achter de hand hebben.”

Het nieuwe samenwerkingsverband beschikt over in totaal 121 IC-bedden. Het werkgebied is opgesplitst in drie kleinere ‘netwerken’: Rijnmond-Noord, Centrum en Rijnmond-Zuid. Frank: “Binnen elk netwerk is elk type IC-bed voorhanden. Voortaan is per netwerk steeds een coördinator belast met het overzicht over de aantallen en de aard van de patiënten en de beschikbare bedden van dat moment. Zo kan aan een nieuwe patiënt de meest passende plek worden toegewezen. Die plek kan zich ook in een ander ziekenhuis bevinden.” De drie netwerken kunnen als het nodig is ook onderling overleggen en patiënten verdelen.

“Het is een unieke samenwerking, we zijn de eerste regio in Nederland die dit uit eigen beweging zo gedegen en breed gaat coördineren”, zegt Frank. “Waarschijnlijk wordt dit in de toekomst hét model voor regio’s in het land om verstandig met de schaarse en dure IC-bedden om te springen.”

In het totale samenwerkingsverband zitten naast het Albert Schweitzer ziekenhuis ook het Erasmus MC, Havenziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel Bethesda en Beatrixziekenhuis. Level-3-IC’s zijn te vinden in het Erasmus MC, het Maasstad Ziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis, waarbij het Erasmus MC als academisch centrum bovenop het hoge niveau nog extra voorzieningen heeft, zoals een hartlongmachine.

Dit artikel delen