Foto: Google Streetview

Zuid-Holland is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de Nederlandse economie. De regio zet zich in om binnen 5 jaar 5,5 procent extra economische groei voor Nederland te realiseren. Daarom steekt Zuid-Holland 6,9 miljoen euro in het omscholen van 3000 IT’ers via het subsidieprogramma WE-IT. Onder andere jongeren en mensen uit diverse wijken worden omgeschoold voor een baan in de IT. Eerder deze maand maakte Zuid-Holland al bekend 1,5 miljoen euro te steken in het creëren van jongerenwerkplekken.

In 2019 tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die horizon een aantal concrete doelen gesteld: 85.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers van werk naar werk begeleiden en hierbij 1.000 werkgevers ondersteunen. Zuid-Holland werkt op deze wijze een belangrijk deel van haar arbeidstekort weg.

Via het deelproject WE-IT schoolt Zuid-Holland nu 3000 mensen extra om richting de IT. Zowel binnen de IT-sector als in andere sectoren is er een groot tekort aan goed geschoold personeel. Vorig jaar steeg het aantal IT-vacatures met 27 procent. Iedere IT-professional kan momenteel kiezen uit 5 openstaande vacatures. Bovendien krijgen ook werkenden in andere functies steeds meer te maken met digitalisering. Zo krijgen 300 kandidaten scholing via het opleidingsprogramma TechGrounds. Deze opleiding maakt tech en IT toegankelijk voor mensen uit diverse wijken. Dankzij subsidie vanuit de Human Capital Agenda kan TechGrounds uitbreiden naar Rotterdam. ICT is samen met Techniek, Onderwijs en Zorg door het UWV aangeduid als één van de meest kansrijke sectoren om een baan in te vinden.

“Projecten die zorgen voor een toekomstbestendige en veerkrachtige arbeidsmarkt zijn essentieel voor onze provincie,” zegt Willy de Zoete, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland. “Juist nu is het belangrijk dat mensen met de juiste opleiding weer aan het werk kunnen. Alle partijen die het Human Capital akkoord hebben ondertekend werken samen aan projecten, die dit mogelijk maken. We investeren nu bijna 7 ton om te zorgen dat deze projecten extra mensen kunnen opleiden als IT’er en om te zorgen dat ondernemers in het MKB kunnen digitaliseren.”