Zwemwaterkwaliteit in Nederland verbeterd

Bijna 94% van alle officiële zwemwaterlocaties in Nederland voldoet aan de minimale kwaliteitseisen. Dat blijkt uit het ‘European bathing water quality 2015’ rapport van het Europees Milieuagentschap.

Om mensen gezond en veilig te kunnen laten zwemmen, worden in Europa alle officiële zwemwaterlocaties onderzocht volgens de Europese zwemwaterrichtlijn. In Nederland zorgen het Rijk, provincies en waterschappen voor schone en veilige zwemwateren.

De rapportage over het badseizoen van 2015 zijn op 25 mei door de Europese Commissie openbaar gemaakt. De rapportage toont dat het water op zwemlocaties in Nederland over het algemeen van goede kwaliteit is en er een kleine verbetering is opgetreden ten opzichte van 2014.

Desondanks heeft Nederland ten opzichte van andere Europese landen een relatief hoog percentage zwemwaterlocaties met een slechte kwaliteit (3,4%). De oorzaak is dat Nederland veel (714) zwemwaterlocaties heeft waarvan een groot deel (622) in het binnenland liggen. In onze regio liggen de zwemwateren Merwelanden, De Viersprong, Lammetjeswiel en Sandelingen Ambacht. Het zwemwater van al deze zwemwateren is de afgelopen jaren uitstekend, zo blijkt uit gegevens van Zwemwater.nl.

Binnenwateren, zoals meren, plassen en speelwateren, worden belast met meer verontreinigingsbronnen, waardoor problemen kunnen voorkomen zoals blauwalg.

De betrokken overheden (rijk, provincies en waterschappen) hebben samen de laatste jaren extra inspanningen verricht om de waterkwaliteit in de zwemwaterlocaties op orde te krijgen. Hierdoor is een verbetering in de zwemwaterkwaliteit opgetreden. Voor sommige zwemwateren blijkt dat extra maatregelen nog wel nodig zijn.

Dit artikel delen