Zwijndrecht weer baggerschoon

Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Zwijndrecht hebben weer baggerwerkzaamheden uitgevoerd. In de afgelopen maanden is er in vijf delen van de gemeente gebaggerd. Het gaat om sloten en singels van zowel de gemeente als het waterschap. Daarom is het werk gezamenlijk uitgevoerd

Alle sloten en singels binnen de gemeentegrenzen worden eens in de zes jaar gebaggerd. Deze keer waren bedrijventerrein Bakestein en de wijken Nederhoven, Heer Oudelands Ambacht, Centrum en Heerjansdam aan de beurt.

Alle gebaggerde watergangen hebben een gezamenlijke lengte van ruim 12 kilometer. In totaal is er bijna 18.000 kubieke meter baggerspecie verwijderd. Dat is voldoende om zo’n 50 eengezinswoningen tot aan de nok toe te vullen. De baggerspecie is opgeslagen in verschillende baggerdepots binnen de gemeente, onder andere aan de Lindeweg en Langeweg. Na verloop van tijd is de bagger droog en wordt het in de gemeente in plantsoenen of over het land verspreid.

Baggeren is nodig om de doorstroming van sloten en singels op peil te houden en zorgt voor een goede waterkwaliteit voor zowel planten en dieren.

Foto: Hollandse Delta/Aad Horstink

Dit artikel delen